به گزارشافکارنیوز،هفته نامه " اشپیگل " اظهار کرد: حزب سوسیال دموکرات آلمان روز گذشته در کنگره حزب خود در برلین " یاسمین فهیمی " را با ۸۸/۵ درصد آراء به عنوان دبیر کل این حزب انتخاب کرد.

به این ترتیب این زن ۴۶ ساله که پدر ایرانی و مادر آلمانی دارد جانشین " آندریا ناهلس " شد. وی تا به حال مدیر گروه در بخش برنامه ریزی سیاسی در اتحادیه کارگری قدرتمند معدن، شیمی و انرژی در هانوفر بوده است.

این زن ایرانی - آلمانی حدود بیست و هشت سال عضو حزب سوسیال دموکرات آلمان است.

فهیمی در کنگره حزب سوسیال دموکرات اظهار داشت که می خواهد این حزب را از نظر داخلی تقویت کرده و کمک کند تا اعتماد انتخاب کنندگان را با کار دولتی خوب توجیه کند. این بار ما سوسیال دموکرات در دولت ائتلافی موفقیت را از آن خود خواهیم کرد.

لازم به ذکر است که فهیمی در هانوفر به دنیا آمده و در دانشگاه آن در رشته شیمی تحصیل کرده و در عرصه سیاسی آلمان چهره ای شناخته شده نیست. اما رهبری حزب سوسیال دموکرات آلمان این بار مصمم بود که دبیر کلی این حزب را به یک زن بسپارد.