به گزارشافکارنیوز،شبکه دو اسرائیل به نقل از یک مقام بلند پایه در دفتر نخست وزیری در سایت اینترنتی خود نوشت: بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل اخیرا در جلسات محرمانه‌ای که در دفتر کارش برگزار شده، گفت: شهرک نشینان این حق را دارند که در داخل مرزهای کشور آتی فلسطین پس از تشکیل این کشور باقی بمانند.

این مقام اسرائیلی با بیان اینکه این صد درصد موضع رسمی نتانیاهو نیست، اذعان کرد که به اعتقاد وی سخنانی که از سوی نتانیاهو در این خصوص اظهار شد، بیانگر این است که وی معتقد است در کشور آتی فلسطین تنها خودفلسطینی‌ها ساکن نخواهند بود.

نتانیاهوپیشتر نیز گفته بود: تا زمانی که من در راس دولت هستم هیچ اسرائیلی از خانه و محل زندگیش بیرون رانده نخواهد شد.