به گزارشافکارنیوز،تلویزیون لمر افغانستان اظهار کرد: جمعی از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری افغانستان طی نشستی در کابل، با تاکید بر پایان خشونت‌ها علیه زنان در کشور، اعلام کردند، تا هنگامی که به معضل خشونت در برابر زنان رسیدگی جدی نشود، چالش‌های بزرگ کشور از میان برداشته نخواهد شد.

آنان تصریح کردند، به رغم آن که هر روز ده‌ها مورد خشونت علیه زنان در کشور انجام شده اما صدای این زنان از سوی ناقضان حقوق زن خاموش می‌شود.

«عبدالله عبدالله» کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری افغانستان اظهار داشت: توجه به حقوق زن نیاز جامعه افغانستان است.

وی افزود: بدون رسیدگی به مشکلات زنان افغان، نمی‌توان از مشکلات فعلی جامعه افغانستان عبور کرد.

«نادرنعیم» کاندیدای دیگر انتخابات افغانستان بیان داشت: در بخش حقوق زنان جدی هستیم و به کسی اجازه نمی‌دهیم که حقوق آنان را زیر پا گذارد.

«عبدالوهاب عرفان» معاون دوم عبدالرب رسول سیاف نیز گفت: زن‌ها در مسائل اقتصادی نقش کلیدی و اساسی دارند و باید زمینه فعالیت‌های اقتصادی برای آنان فراهم شود.

در این نشست، گروه دادخواهی حقوق سیاسی زنان طرح هفت ماده‌ای را برای حمایت از حقوق اساسی زنان، در اختیار نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری افغانستان گذاشت.

حمیده وردک عضو گروه دادخواهی حقوق سیاسی زنان افغانستان بیان داشت: در طرح پیشنهادی این نهاد، بر حضور زنان در نظام قضایی افغانستان، نقش زنان در نهادهای تحصیلات عالی و منع خشونت علیه زنان، تاکید شده است.