به گزارشافکارنیوز،آودییف روز دوشنبه گفت: در شرایطی که تحریم ها در باره ایران پس از آغاز همکاری های این کشور با گروه ۱ + ۵ و آژانس بین المللی انرژی اتمی برای اجرای توافق های ماه نوامبر لغو می شوند بسیاری از کشورها برای توسعه روابط با ایران تلاش می کنند.

وی اضافه کرد: بسیاری از کشورها به ویژه در غرب امیدوارند پس از لغو تحریم ایران در طرح های اقتصادی این کشور سهیم شوند.

کارشناس روس افزود: ایران کشوری با توانمندی های بسیار بزرگ است و مشارکت با این کشور پرمنفعت می باشد و علاوه بر بازار نفت و گاز در عرصه های مختلف می تواند برای سرمایه گذاری های خارجی جالب باشد.

وی ادامه داد: تاکنون بسیاری از کشورها به دلیل ترس و نگرانی از تحریم های فراملی آمریکا که بطور غیرقانونی در مورد کشورهای همکار و مشارک ایران اعمال می شد، از مشارکت با این کشور خودداری می کردند.

آودییف با بیان این که خودداری این کشورها از همکاری با ایران به رغم میل باطنی رهبران آنها انجام می گرفت، اظهار داشت: در حال حاضر که نگرانی از تحریم ها جای خود را به علاقمندی و تمایل برای مشارکت پرمنفعت می دهد، شاهد سفر صاحبان صنایع یا مقام های ارشد غربی به ایران هستیم.

وی گفت: در این شرایط آمریکا نیز با ناراحتی شاهد پیشی گرفتن برخی کشورهای دیگر حتی بعضی از متحدان خود در برقراری همکاری ها با ایران در حوزه های مختلف می باشد و مقام های آمریکایی دلیل این نارضایتی خود را عدم اجرای کامل توافقنامه هسته ای ژنو عنوان می کنند.

کارشناس انستیتو تمدن های جهانی روسیه افزود: اما همه می دانند که این گونه اظهارات مقام های آمریکایی بهانه جویی بیش نیست و آنها می خواهند از این طریق و با اعمال فشار حتی بر متحدان نزدیک خود مانع نزدیکی آنها به ایران شوند.

وی افزود: در این شرایط متحدان اروپایی آمریکا یکی پس از دیگری برای توسعه روابط با ایران سعی و تلاش می کنند و سفر اخیر اما بونینو وزیر امور خارجه ایتالیا و جک استراو وزیر خارجه اسبق انگلیس به تهران نمونه ای از این تلاش های دیپلماتیک است.

وی گفت: اتحادیه اروپا همواره برای روابط با ایران به عنوان عمده شریک تجاری خود ارزش و اهمیت قائل بوده و مقامهای اروپایی بارها بر این نکته تاکید کرده اند.

آودییف گفت: اما کشورهای اروپایی تحت فشارهای آمریکا مجبور به کاهش حداقلی سطح روابط با ایران بوده اند.

وی افزود: در شرایط کنونی که هیچ دلیل یا بهانه ای برای جلوگیری از برقراری روابط میان ایران و دیگر کشورهای جهان وجود ندارد و تنش ها و نگرانی ها در باره برنامه هسته ای ایران به شدت کاهش یافته است، کشورهای اروپایی باید برای ارتقاء سطح روابط و افزایش همکاری ها با توجه به ظرفیت های موجود اقدام کنند.

آودییف معتقد است: ایران در روابط با کشورهای اروپایی محدودیتی ندارد و ابتکار کاهش سطح روابط از سوی غرب مطرح شده است و در حال حاضر این کشورها می توانند در برقراری مجدد همکاری ها با تهران پیشگام باشند.