به گزارشافکارنیوز،سازمان ملل امروز در نقاط مختلف دنیا از جمله لندن و نیویورک مراسم‌هایی را در مورد هلوکاست برگزار می‌کند. قرار است «بان‌کی‌مون» دبیر کل سازمان ملل هم در مراسمی که در مقر سازمان ملل برگزار می‌شود، شرکت داشته کند.

سازمان ملل روز ۲۷ ژانویه را به عنوان روز یادآوری هلوکاست نام نهاده و هر سال مراسم‌هایی را در رابطه برگزار می‌کند.

امروز ۶۰ عضو پارلمان رژیمصهیونیستی هم به لهستان میروند تا در مراسمی که به این منظور برگزار میشود، شرکت کنند. نمایندگانی از کشورهایی چون آمریکا، کانادا، فرانسه، آلمان، انگلیس، یونان و ایتالیا نیز در این مراسم حضور پیدا میکنند.