به گزارشافکارنیوز،نمایندگان دولت و مخالفان سوری امروز بار دیگر با حضور «اخضر ابراهیمی» نماینده سازمان ملل در امور سوریه وارد مذاکره مستقیم شده‌اند.

مذاکرات دو روز اخیر که در ژنو برگزار شده، بیشتر بر بحثارسال محموله‌های بشردوستانه به سوریه متمرکز بوده که نهایتا هم به صدور مجوز ارسال کمک به منطقه «حمص» منجر شد.

یک سخنگوی مخالفان پیش از این گفته بود گفتوگوها از روز دوشنبه بر آینده سوریه و مذاکرات سیاسی متمرکز میشود.