ایما جونز دختر این کشیش آمریکایی درپایگاه اینترنتی مجله «اشپیگل» گفت برای پدرش نامه الکترونیکی ارسال کرده و در آن از پدرش خواسته است که از آتش زدن قرآن خودداری کند.

به گزارش خبرگزاری آلمان از هامبورگ، ایما افزود " در این نامه به پدرم نوشتم این کار را نکند اما او جواب نامه ام را نداد. " وی از این تصمیم پدرش ابراز تاسف کرد.

ایما افزود " امیدوارم پدرم سرعقل بیاید، نمی دانم چی به سرش آمده، فکر می کنم دیوانه شده است. " وی افزود فکر می کنم پدرم به کمک نیاز دارد.