پدر استرالیایی این کودک توانست با استفاده از اینترنت مکانی را که فرزندش در آن بود بیابد.

قرار است این کودک پس از کسب آمادگی روحی با پدرش روبرو شود.

ایهاب الفی گزارشگر بی بی سی می گوید پدر این کودک بسیاری از کشورهای اروپایی را در سکوت کامل زیر پا گذاشت تا کودک خود بیابد، با این حال موفق نشد.

مادر این کودک بدون اطلاع همسرش، چند سال پیش به همراه کودک فرار کرد و در هلند پنهان شد.

پدر کودک که از یافتن فرزندش نا امید شده بود، چندی پیش با استفاده از تکنولوژی اینترنت با مخابره پیامی مشکل خود را مطرح کرد و یکی از معلمان این کودک با دریافت پیام، پدر را از مکان فرزندش آگاه کرد.

مقامات هلند با اطلاع از این موضوع، چند روز پیش مکان کودک را در این کشور پیدا کردند و بلافاصله مادر را بازداشت و به پدرش اطلاع دادند.