به گزارش مصری الیوم، دکتر حسن یونس، وزیر انرژی و برق مصر، گفت: ما برای مجوز ساخت چهار رآکتور اتمی در این منطقه اقدام کرده ایم. وی افزود: تعدادی از شرکت های بین المللی مناقصه های خود را برای مشارکت در این پروژه تحویل داده اند.