به گزارش افکار به دنبال روابط مثبت و خوب مسلمانان با پیروان سایر ادیان در این شهر، مسجد شهر فیلادلفیلا به رغم تمام مخالفتهای ضد اسلامی جوامع مختلف آمریکا از جمله ایجاد حریق در زمین مسجدی در تنسی، تهدید به سوزاندن قرآن و مخالفتهای بیش از حد با ساخت مسجدی در نیویورک، ساخته شده است.

در نیویورک بحثها و رایزنی ها درباره ساخت مسجد و مرکز اسلامی بزرگی نزدیکی محل انفجارهای یازدهم سپتامبر در جریان است، اما در شهر تریدیفرین حدود ۳۲ کیلیومتری شمال غرب فیلادلفیا، ساکنان شهر با تأکید بر سنت تساهل دینی همراه با دوستی و شناخت ادیان مختلف سالها همزیستی هماهنگ و مسالمت آمیز را تجربه کرده اند.

محمد عزیز، متولی این مسجد گفت: شباهتها و مشترکات پیروان ادیان بیش از نقاط افتراق آنها است و ما از موهبت داشتن همسایگان بسیار خوبی برخوردار هستیم.

برخی مقامات این شهر اشاره کرده اند هنگامی که این انجمن اسلامی در سال ۲۰۰۸ به دنبال دریافت مجوز بوده اندکی آشفتگی در جامعه ایجاد شد. این گروه مسلمانان که جامعه آنها درحال رشد بوده و نیاز به فضایی بزرگتر برای اقامه نماز داشتند تصمیم گرفتند ساختمانی را که از سال ۱۹۹۴ به عنوان مسجد استفاده می کردند توسعه دهند.

یوسی کاپلان یکی از خاخام های کنیسه ای که در نزدیکی این کلیسا قرار دارد با تأکید بر ارتباطهای مثبت و مؤثر پیروان هر دو دین گفت: به دنبال مطرح شدن نگرانی درباره جای پارک و ترافیک ما تصمیم گرفتیم و پارکینگهای مشترک داشته باشیم تا این مشکل برای ساخت مسجد حل شود در عوض مسلمانان، یهودیان را در انجام کارهایی یاری کنند که ما نمی توانیم آنها را در روز انجام دهیم.

طی یک دهه گذشته تعداد مساجد ایالات متحده افزایش ۵۸ درصدی داشته است. براساس اظهارات احسان باغبی استاد مطالعات اسلامی دانشگاه کنتاکی و محقق مساجد آمریکا تعداد مساجد این کشور از ۱۲۰۰ مسجد به ۱۹۰۰ مسجد رسیده است.

مسجد جدید فیلادلفیا دارای یک شبستان، کتابخانه، اتاق چند منظوره، سرویس بهداشتی با محل ویژه برای وضو گرفتن، شبکه ارتباطات بی سیم است و جدا از قوسی شکل شدن قسمت فوقانی پنجره ها این ساختمان بیشتر شبیه یک مرکز گردهمایی است تا مسجد چرا که از وجود مناره و گنبد بی بهره مانده است.

هفته گذشته شورای روابط اسلامی آمریکایی برنامه ای برای غیر مسلمانان برگزار کرد تا آنها وارد مسجد شده از بخشهای مختلف آن دیدن و اطلاعات دست اولی درباره اسلام کسب کنند. در این مراسم کشیش کلیسای باپتیست نزدیکی این مسجد نیز حضور داشت.