در این خبر آمده است تحقیقات از اعضای یک گروه تروریستی که اخیرا در منطقه یوسفیه به دام افتاده اند نشان داد این گروه شاخه ای از حزب منحله بعث در عراق است که هدفش ترور آیت الله سیستانی بوده است.

به گزارش واحد مرکزی خبر به نقل از خبرگزاری نهرین، بر اساس اطلاعات به دست آمده از عناصر این گروه تروریستی، برخی از اعضای گروه با اجاره منزلی در منطقه " الحریه " نجف اشرف قصد داشتند این منزل را به انبار مواد منفجره و سلاح تبدیل کنند و پس از آن با کمک به سه تروریست سعودی تبار برای ورود به شهر نجف، نقشه خود را عملی کنند.

بر اساس نقشه مقرر شده بود با سه انفجار شدید این توطئه محقق شود که مکان انجام انفجار اول نزدیک منزل آیت الله سیستانی بود تا با استفاده از فرصتی که در پی این انفجار به وجود می آمد، یکی از تروریستها خود را به نزدیک ترین محل در مجاورت منزل این مرجع شیعه برساند و انفجار دوم را اجرا کند تا در حرکت مشابه انفجار سوم در درون منزل انجام شود.

از زمان سقوط رژیم صدام در عراق بارها سلسله انفجارها و ترورهایی در شهر نجف اشرف انجام گرفته است.