به گزارش افکارنیوز، برخی مقامات کنونی و پیشین ‌آمریکایی مدعی شده‌اند، این فرد که ارتباطات نزدیکی با رهبر فعلی القاعده دارد، پس از فرار از افغانستان در سال ۲۰۰۱، چندین سال در ایران اقامت داشته است.

بنا بر این ادعا، این فرد که ثروت شحاته نام دارد و دارای اصلیت مصری است، معاون ایمنالظواهری بوده و پیش از پیوستن به بن لادن در سال ۱۹۹۸، ریاست سازمان جهاد اسلامی مصر را بر عهده داشته است. واشنگتن پست مدعی دهها تن از رهبران القاعده در ایران حضور داشتهاند که در دو سال اخیر کشور را ترک کردهاند.