به گزارشافکارنیوز،احمد جقل، یکی از مذاکره‌کنندگان مخالفان دولت سوریه در مذاکرات صلح ژنو ۲ به خبرگزاری رویترز، گفت: اخضر الابراهیمی، فرستاده مشترک اتحادیه عرب و سازمان ملل به سوریه به ما گفته است که مذاکرات صلح ادامه خواهد یافت و روز شنبه نشست‌های بیشتری انجام خواهد شد اما وی نگفته است که آیا هیات‌های مذاکره‌کننده جدا از هم و یا در کنار یکدیگر دیدار خواهد کرد یا خیر.

طرفین مذاکره‌کننده سوری روز جمعه اعلام کردند که دور جدید مذاکرات میان آن‌ها پیشرفتی به همراه نداشته است.

فیصل المقداد، ‌ معاون وزیر امور خارجه سوریه نیز خطاب به خبرنگاران گفت: ما عمیقا متاسف هستیم که این دور از مذاکرات پیشرفتی به همراه نداشت.

لوی صافی، سخنگوی مخالفان نیز گفت که مذاکرات به بنبست رسیده است.