به گزارشافکارنیوز،الشروق اظهار کرد: محاکمه «محمد بدیع» رهبرکل اخوان‌المسلمین و ۴۷ تن از اعضای اخوان‌المسلمین به اتهام کشتار، بستن جاده سریع‌السیر قلیوب، به ۲۸ بهمن موکول شد.

دادستانی کل، پیش‌تر پرونده این اشخاص را به اتهام کشتار، تحریک به کشتار، مقاومت در برابر نهادهای دولتی، بستن جاده، ایجاد اخلال در منافع شهروندان، دستیابی به سلاح‌های جنگی و سلاح‌های سرد، و ایجاد هرج و مرج و شورش به دادگاه جنایی ارجاع داده بود.

گفتنی است که اولین جلسه رسیدگی به اتهام رهبر اخوان و این ۴۷ تن در تاریخ ۱۴ بهمن برگزار شده بود.