ایسنا نوشت:

روزنامه ایالتی «آیداهو» اعلام کرد که یک بز و یک گوسفند راهنمای اسب نابینا هستند. این اسب ۱۵ ساله نابینا به نام «سی‌سی» به دلیل محرومیت از قوه بینایی به درستی نمی‌تواند غذا بخورد و آب بنوشد. به همین دلیل، یک بز و یک گوسفند راهنمای این اسب هستند.

«میشله فلداشتاین» صاحب مزرعه حیوانات دارای نقص عضو ایالت «آیداهو» در این باره به خبرگزاری رویترز، خاطرنشان کرد: در این مزرعه گربه‌های بدون پنجه، شترهای بی‌خانمان و اردک‌هایی بی‌بال در کنار هم زندگی می‌کنند. این اسب هم در میان همین حیوانات زندگی می‌کند.
این زن ۶۶ ساله در ادامه یادآور شد: یک بز و یک گوسفند محل آب‌خوری و ظرف غذا را به این اسب نابینا نشان داده و او را از محل قرار گرفتن حصارها آگاه می‌کنند. همچنین به هنگام شب اسب نابینا را به اصطبل راهنمایی می‌کنند.

همسر این زن هم در این باره عنوان کرد: هزینه نگهداری از این حیوانات سالانه ۵۰ هزار دلار میشود؛ چرا که باید غذا و آب ۲۰۰ حیوان را تامین کنیم. با این حال، از اینکه میتوانیم از این حیوانات بیپناه و دارای نقص عضو حمایت و نگهداری کنیم بسیار خوشحالم؛ چرا که هیچ کس از آنها نگهداری نمیکند.