به گزارش افكار ،علي شرف الدين سه شنبه در مصاحبه با شبکه خبري العالم اظهار داشت: عربستان سعودي پس از شکست انواع توطئه هايش ضد ملت يمن در دوران هاي مختلف، اکنون با تشکيل مثلث شوم در صدد است انقلاب ملت يمن را ناکام بگذارد.
وی گفت: مشکل یمن رژیم پلید و شیطانی عربستان است که نقشه های رژیم صهیونیستی و آمریکا را علیه ملت یمن پیاده می کند.
دبیرکل جنبش " کشور نوین یمن " افزود: عربستان به دستور اربابان خود و با استفاده از رژیم یمن در صدد توطئه ضد ملت این کشور برای به شکست کشاندن انقلاب مردمی و تبدیل آن به بحرانی سیاسی علیه ملت است.
شرف الدین درباره طرح کشورهای شورای همکاری خلیج فارس برای یمن گفت: این طرح توطئه ای بیش نیست و در اصل از جانب عربستان مطرح نشده بلکه به درخواست رییس جمهور یمن و طی توافقهای پشت پرده بین ریاض و رژیم یمن برای اعطای فرصت بیشتر به عبدالله صالح جهت به راه انداختن جنگ های داخلی و فرقه ای صورت گرفته است.
وی افزود: دیروز شاهد حمله چماقداران علی عبدالله صالح به منزل شیخ صادق الاحمر بودیم به این دلیل که وی حمایت خود را از انقلاب مردمی اعلام کرده است.
دبیرکل جنبش " کشور نوین یمن " گفت: عبدالله صالح می خواهد از طریق رویارویی ساختگی با شیخ صادق الاحمر برگه خود در زمینه به راه انداختن جنگ داخلی را به کشورهای غربی نشان دهد.
شرف الدین ادامه داد: علی عبدالله صالح خدمات زیادی به عربستان از جمله فروش سرزمین یمن انجام داده است همچنین وی هیچگونه درخواست عربستان را رد نمی کند و تلاش کرده است به دستور ریاض جهل و نادانی را در بین ملت یمن افزایش دهد و اکنون نیز خون این ملت را می ریزد.
دبیرکل جنبش " کشور نوین یمن " گفت: عربستان در حالی نیروی کار از هند و کشورهای شرق آسیا وارد می کند که شهروند یمنی را از حق کار در کشورهای حاشیه خلیج فارس محروم کرده است.
شرف الدین درباره موضع احزاب " دیدار مشترک " که طرح شورای همکاری خلیج فارس را پذیرفتند؛ خاطرنشان کرد: هدف این نقشه صهیونیستی آمریکایی از بین بردن انقلاب ملت یمن و روی کار آوردن رژیمی مزدور به جای علی عبدالله صالح است که احزاب " دیدار مشترک " اجرای این طرح را برعهده گرفته است.
وي افزود:هدف احزاب ديدار مشترک به دست آوردن قدرت است زيرا تشکلي مزدور و خائن است زیرا اگر با طرح شوراي همکاري خلیج فارس موافقت نمي کرد انقلاب ملت یمن تاکنون پيروز و علي عبدالله صالح نیز برکنار شده بود.