به گزارشافکارنیوز،آنگلا مرکل، صدر اعظم آلمان گفت: ما نیازمند صلح بین اسرائیل و فلسطینیان هستیم. ما همچنین از تلاش‌های جان کری، وزیر خارجه آمریکا حمایت می‌کنیم و البته در سفرم به اسرائیل از این تلاش‌ها حمایت خواهم کرد.

به گزارش خبرگزاری آلمان، مرکل که روز دوشنبه به فلسطین اشغالی می‌رود، تصریح کرد، به دلایل تاریخی، آلمان خود را ملزم به حمایت از اسرائیل می داند.

آلمان و اسرائیل از سال ۲۰۰۸ مشورتهای منظمی در سطوح دولتی داشتهاند و دو طرف درباره موضوعات مهم به طور مرتب مذاکره کردهاند. سفر مرکل پنجمین سفر در چارچوب مجموعه نشست های آلمان و اسرائیل خواهد بود. آخرین دور گفتوگوهای آلمان و اسرائیل در دسامبر ۲۰۱۲ برگزار شد.