به گزارشافکارنیوز،پایگاه خبری «المنار» اظهار کرد: پلیس ضد شورش ترکیه در استانبول با استفاده از گاز اشک آور و آب با فشار قوی تلاش کرد تا جمع هزاران نفری تظاهرات‌کنندگان در این شهر را متفرق کنند.

بر اساس این گزارش، دیروز نزدیک به ۳ هزار نفر از مردم ترکیه در اعتراض به قانون جدید نظارت بر سایتهای اینترنتی و محدود کردن آن، تظاهرات کردند. به همین دلیل پلیس این کشور تلاش کرد تا آنها را از میدان «تقسیم» که به میدان اعتراض‌های مردمی تبدیل شده است، متفرق کند.

به نوشته‌ رسانه‌های محلی از آنجا که برخی از تظاهرات‌کنندگان به طرف نیروهای پلیس کوکتل مولوتوف پرتاب می‌کردند، ده‌ها نفر از آنها دستگیر شدند.

بنا بر قانون جدید مصوب در پارلمان ترکیه که به تایید و امضای عبدالله گل رئیسجمهور ترکیه نیز رسیده است، دولت حق دارد برخی از سایتهای اینترنتی را به دلیل ضرری که برای زندگی شهروندان دارد، فیلتر کند. اما معارضان معتقدند که این قانون آزادیهای عمومی مردم را محدود میکند و دلیل تصویب این قانون را سرپوش گذاشتن بر برخی مسائل پشت پرده دولت از جمله پرونده فساد افشا شده اخیر در دولت قلمداد می کنند.