به گزارشافکارنیوز،روزنامه الفجر مصر، دادگاه جنایی قاهره واقع در آکادمی پلیس این شهر امروز یک‌شنبه(۴ اسفند) به ریاست قاضی «شعبان الشامی» دومین جلسه محاکمه «محمد مرسی» و ۳۵ تن از رهبران و اعضای اخوان‌المسلمین به اتهام جاسوسی به نفع طرف‌های خارجی و صدمه رساندن به منافع کشور و افشای اسرار امنیت‌ملی، به نفع یک کشور بیگانه را برگزار می‌کند.

با توجه به این‌که هیات دفاع مرسی به ریاست «سلیم العوا» در اولین جلسه رسیدگی به این پرونده، به دلیل قرار گرفتن مرسی و سایر متهمان در قفس شیشه‌ای، از ادامه کار خود، انصراف داده بودند، دادگاه جنایی قاهره ۱۰ وکیل دیگر را جایگزین آن‌ها کرد.

این در حالی است که روز گذشته (۳ اسفند) نیز دومین جلسه محاکمه مرسی و ۱۳۱ تن از رهبران و اعضای اخوانالمسلمین به اتهام فرار از زندان و حمله به زندانهای مصر در جریان انقلاب ۲۵ ژانویه ۲۰۱۱ میلادی برگزار شد و دادگاه جنایی قاهره، ادامه رسیدگی به این پرونده را به ۵ اسفند موکول کرد.