به گزارشافکارنیوز،صدای روسیه اظهار کرد: یولیا تیموشنکو نخست وزیر سابق اوکراین که روز گذشته پس از تصویب قانون جدید در پارلمان این کشور از زندان آزاد شد از طرفداران خود و مخالفان ویکتور یانوکویچ رئیس جمهور برکنار شده خواست تا به اعتراضات خود همچنان ادامه دهند.

بر اساس این گزارش تیموشنکو که با ویلچر به میدان استقلال کیف آمده بود در جمع هزاران نفر از معترضان اوکراینی در سخنانی احساساتی تاکید کرد، شما حق ندارید میدان استقلال را ترک کنید. نباید اعتراضات را متوقف کنید.

تیموشنکو روز گذشته پس از رای پارلمان این کشور از بیمارستانی که تحت نظر و بازداشت بود آزاد شد و در جمع طرفداران خود سخنرانی کرد. تیموشنکو پیش از این به اتهام سوء استفاده از قدرت و انعقاد قرارداد گازی با روسیه که به ضرر منافع ملی اوکراین بوده به حبس محکوم شده بود.