به گزارشافکارنیوز،پایگاه خبری «الیوم السابع» اظهار کرد: با آغاز جلسه محاکمه «محمد مرسی» رئیس جمهور برکنار شده مصر و تعدادی از رهبران اخوان به اتهام جاسوسی برای طرف‌های خارجی و افشای اسرار دفاعی مصر به کشوری خارجی مرسی از ثبت حضورش در دادگاه سر باز زد.

پیش از این نیز هیأت دفاع از مرسی به ریاست «محمد سلیم العوا» اعلام کرده بود که در این جلسه از دادگاه حضور پیدا نخواهند کرد.

العوا با درخواست برای برداشتن قفس شیشه‌ای متهمان گفت: هیأت دفاع از مرسی از دادگاه کناره گیری کرده به دلیل اینکه نمی‌توان در دادگاهی حضور پیدا کرد که متهمان در قفسی شیشه‌ای قرار داده‌ شده‌‌اند و در جریان رویدادهای دادگاه قرار نمی‌گیرند.

دادستانی مصر نیز در این جلسه از دادگاه خواستار اشد مجازات برای مرسی و محمد بدیع رهبر اخوان و ۳۴ متهم دیگر این پرونده شد.

فردا نیز محاکمه مرسی و رهبران اخوان به اتهام فرار از زندان وادی النطرون پیگیری میشود.