وی می‌گوید که تا ده سالگی قد و وزن طبیعی داشت ولی پس از آن متوجه تفاوتش با دیگر همسن و سالان خود شد.
هموطن پاکستانی وی " قمر " نیز با ۳۰ سال سن به عنوان کوتاهترین مردی است که همزمان به عمره رفته است.
قمر که یک متر و ۳۳ سانتی متر طول دارد می گوید او هم مانند دوستش هنوز نتوانسته شریک زندگی خود را بیابد.