به گزارشافکارنیوز،پایگاه خبری ایلاف اظهار کرد: بر اساس اطلاعاتی که دستگاه اطلاعاتی مصر در بازجویی از این دو مصری به دست آورده است روند کار این جاسوسان که یکی از آنها از نویسندگان نشریه النصر وابسته به ارتش مصر است رشوه جنسی در برابر ارائه اطلاعات بوده است.

این شبکه جاسوسی متشکل از رمزی محمد شبینی و سحر ابراهیم سلامه از اتباع مصر و ساموئل بن زئیف و دیوید وایزمن از اتباع اسرائیل و از افسران موساد است که هدفشان جمع آوری اطلاعات نظامی و راهبردی در مصر بوده است.

بر اساس اطلاعات به دست آمده در سال ۲۰۰۹ شبینی برای یافتن شغل راهی ایتالیا شد. در آنجا سفارت اسرائیل در رم از او خواست در گردآوری اطلاعات با موساد همکاری کند. این فرد پس از این درخواست به اتریش رفت و در سفارت اسرائیل در آن کشور با ساموئل بن زئیف آشنا شد و اطلاعاتی از ارتش مصر را در اختیار این عضو موساد قرار داد و مبلغ قابل توجهی را در قبال این اطلاعات دریافت کرد».

در تحقیقات از این دو جاسوس مصری مشخص شد: «شبینی در سفر به اتریش زیر نظر بن زئیف آموزش دید و پس از آنکه در آزمون مورد نظر این افسر موساد موفق شد، خوشگذرانی با یک دختر زیبای مغربی پاداش موفقیت او تعیین گردید. شبینی برای این آزمون ماموریت یافته بود تا از اماکن دولتی، کلیسا و هتل های ایتالیا اطلاعات جمع آوری کند».

در اطلاعات به دست آمده مشخص شد شبینی در برابر اطلاعاتی که به موساد ارائه می کرد بارها و بارها پاداش جنسی گرفت و حتی همکاری او با سحر متهم دوم نیز دلایلی مشابه داشت.
بر اساس اطلاعات ارائه شده سحر ابراهیم سلامه گزارش های مهمی را از ارتش و اقتصاد مصر در اختیار شبینی قرار می داد تا او به موساد ارائه کند.

اطلاعات درباره دو زیر دریایی که مصر در سال ۲۰۱۰ از آلمان خریده بود و امضای توافقنامه تسلیحاتی مصر با روسیه برای خرید ۳۵ تانک از جمله مسائلی بود که سحر در اختیار موساد قرار داد.