به گزارشافکارنیوز،خبرگزاری فرانسه اظهار کرد: با تصویب نهایی این قرارداد امریکا می تواند تعدادی راکتور به کشوری بفروشد که زمانی با آن در جنگ بود. در نتیجه موافقت اوباما با این قرارداد، کنگره امریکا رسما به مدت سه ماه کار بررسی و مطالعه این قرارداد را در دستور کار خود قرار می دهد. در صورت مغایرت نداشتن این قرارداد با قوانین و در صورت موافقت کنگره، این قرارداد به مورد اجرا گذاشته خواهد شد.

مقامات امریکایی می گویند براساس این قرارداد ویتنام متعهد می شود ترکیبات رادیو اکتیو را برای تولید سلاح هسته ای تولید نکرده و استانداردهای امریکا را در زمینه منع تولید و تکثیر رعایت کند.

پیش بینی می شود ارزش بازار ویتنام در زمینه برق هسته ای که پس از چین دومین بازار بزرگ در شرق آسیاست ، تا سال ۲۰۳۰ به ۵۰ میلیارد دلار افزایش یابد.