به گزارشافکارنیوز،پایگاه اطلاع رسانی دولت انگلیس اظهار کرد: ویلیام هیگ، روز گذشته(۵ اسفند) که در مجلس این کشور سخنرانی می کرد با اشاره به گفتگوهای هسته ای ا ایران گفت یک توافق جامع باید همه نگرانی های اشاعه درباره برنامه هسته ای ایران را مورد بررسی قرار داده و برای دستیابی به این هدف تحریم های فعلی بدون تغییر باقی خواهد ماند و ما همچنان به اجرای دقیق آنها ادامه می دهیم.

وزیر خارجه انگلیس با اشاره به اجرایی شدن توافق ژنو از ۲۰ ژانویه و ادامه اجرای آن افزود گروه ۱ + ۵ هفته گذشته گفتگوها برای رسیدن به توافق نهایی به منظور تضمین اینکه برنامه هسته ای ایران منحصرا صلح آمیز است و صلح آمیز باقی خواهد ماند را در وین آغاز کردند.

وزیر خارجه انگلیس این مذاکرات را سازنده توصیف کرد و افزود ایران و کشورهای ۱ + ۵ درباره موضوعاتی که برای رسیدن به توافق نهایی باید حل و فصل شود و نیز رویکرد کلی گفتگوهای ماه های آتی توافق کردند.

وی افزود: دور بعدی گفتگوها در اواسط ماه مارس در وین خواهد بود و در ادامه ایران و ۱ + ۵ به صورت ماهیانه برای تسریع پیشرفت در موضوعات در بازه زمانه بلندپروازانه ای که ما در توافق ژنو اعلام کرده ایم دیدار و گفتگو خواهند داشت.

وزیر خارجه انگلیس خطاب به نمایندگان گفت مجلس باید آگاه باشد که چالش های مهمی همچنان پابرجاست. یک توافق جامع باید همه نگرانی ها درباره برنامه هسته ای ایران را مورد توجه قرار دهد. برای این منظور تحریم های فعلی بدون تغییر باقی خواهد ماند.