به گزارشافکارنیوز،صبح امروز (سه شنبه) دهها فلسطینی در جریان حمله نیروهای رژیم اشغالگر به مسجد الاقصی مجروح شدند.