به گزارشافکارنیوز،خبرگزاری اسکای نیوز اظهار کرد: رهبران کیف از نیازشان به ۳۵ میلیون دلار برای حل مشکلات سخن گفته اند. این درحالی است که امریکا از آمادگی اش برای کمک مالی خبر داده است. ویلیام هیگ وزیر امور خارجه بریتانیا قرار است امروز با جان کری برای بحثپشتیبانی اضطراری از اوکراین دیدار کند. همچنین یکی از نمایندگان اوکراین از سقوط اقتصادی قریب الوقوع این کشور بدون کمک جامعه بین المللی خبر داد.

وی بحران اقتصادی را یک تهدید بزرگ برای ثبات کشور دانست. در همین رابطه مقامات ارشد ایالات متحده قرار است با رهبران سیاسی و جامعه مدنی و کسب و کار اوکراین در چند روز آینده در کیف دیدار کنند. اما روسیه اصرار دارد که آنها نباید با رهبران موقت اوکراین دیداری داشته باشند، چرا که این رهبران قدرت را از یانوکوویچ دزیده اند.

نخست وزیر روسیه، ‌ دیمتری مدودف، اوضاع اوکراین را " تهدیدی واقعی برای منافع ما و زندگی شهروندان ما " توصیف کرد. وی افزود: " در مورد مشروعیت ارگان های قدرت این حکومت جدید شک و تردید وجود دارد. "

نمايندگان مجلس روز يكشنبه يك مهلت نهايي براي امروز ، سه شنبه، در راستاي انتصابات دولت وحدت ملي جديد تعيين كردند. در همين حال ديروز حكم بازداشت يانوكوويچ براي كشتار دسته جمعي معترضان خشونت آميز كيف صادر شد اما همچنان از محل نگهداري وي اطلاعي در دست نيست.