به گزارشافکارنیوز،خبرگزاری سما اظهار کرد: " خضر حبیب " یکی از رهبران جنبش جهاد اسلامی فلسطین ربودن نظامیان رژیم صهیونیستی را به عنوان ابزار فشار بر این رژیم با هدف آزاد کردن هزاران اسیر فلسطینی خواستار شد.

وی با سخنرانی در مراسم حمایت از اسیران فلسطینی بیمار و اسرایی که دست به اعتصاب غذا زده اند گفت: تنها و بهترین گزینه برای وادار کردن اشغالگران به آزادی اسرای فلسطینی این است که سربازان بیشتری از این رژیم ربوده شوند.

حبیب خاطرنشان کرد: روی آوردن به مذاکرات برای آزادی اسرای فلسطینی گزینه ای بیهوده است. ما انتظار نداریم شمار زیادی از اسرای فلسطینی از طریق مذاکرات آزاد شوند و اسرائیل سیاست تجاوزکارانه ای را در قبال اسرای فلسطینی دنبال می کند.

این رهبر جنبش جهاد اسلامی فلسطین در ادامه از جهان عرب و اسلام خواست که در قبال اسرای فلسطین مسئولیت پذیر باشند.