به گزارشافکارنیوز،الشروق اظهار کرد: دادگاه جنایی قاهره واقع در آکادمی پلیس، امروز یک‌شنبه(۱۱ اسفند) هفتمین جلسه رسیدگی به پرونده «محمد مرسی» رئیس‌جمهور برکنار شده مصر و ۱۴ تن دیگر را به اتهام کشتار تظاهرکنندگان در حوادثکاخ ریاست‌جمهوری الاتحادیه برگزار می‌کند.

مرسی و این ۱۴ تن متهم هستند که در حوادثمعروف به چهارشنبه خونین، ۱۰ تن را در مقابل کاخ ریاست‌جمهوری الاتحادیه به قتل رسانده و ده‌ها تن دیگر را نیز زخمی کرده‌اند.

ششمین جلسه رسیدگی به اتهامات مرسی و رهبران اخوانالمسلمین، روز گذشته (۱۰ اسفند) با حضور رئیسجمهور برکنار شده مصر و متهمان و هیئت دفاع در دادگاه جنایی قاهره واقع در آکادمی پلیس برگزار شد و مقرر شد ادامه رسیدگی به این پرونده به امروز موکول شود.