به گزارشافکارنیوز،تایمز هند اظهار کرد: دهلی نو بار دیگر به فکر احداثخط لوله و خرید انرژی از کشورهای حوزه خلیج فارس افتاده است. اما این بار قرار است این خط لوله با عبور از زیر دریا به هند برسد و دیگر عبور آن از پاکستان مطرح نیست.

در ادامه این مطلب آمده است: احداثیک خط لوله انتقال انرژی در منطقه می تواند یکی از پیامدهای مثبت سبک شدن تحریم های بین المللی علیه ایران به سبب مذاکرات هسته ای باشد.

بر اساس این طرح جدید قرار است خط لوله ای از اعماق دریا از عمان به هند کشیده شود و ایران با استفاده از این خط لوله نفت و گاز خود را به هند صادر کند. این خط لوله این قابلیت را دارد که علاوه بر ایران، کشورهایی همچون ترکمنستان و آذربایجان نیز از طریق آن اقدام به صادرات گاز به هند کنند.

طرح احداثاین خط لوله در دیدار اخیر " یوسف بن علوی بن عبدالله " وزیر خارجه عمان و " سلمان خورشید " همتای هندی وی، به بحثگذاشته شد. در حدود ۱۰ سال قبل عمان برای احداثاین خط لوله ۹۰ میلیون دلار سرمایه گذاری کرد، اما در آن زمان به دلیل مشکلات موجود احداثآن متوقف شد، اما اکنون با توجه به پیشرفت تکنولوژی می توان احداثآن را تکمیل کرد و از پروژه مشابهی که به موجب آن گاز الجزایر از زیر دریای مدیترانه به ایتالیا منتقل می شود، استفاده کرد.

خط لوله دیگری نیز در زیر دریا وجود دارد که با استفاده از آن گاز روسیه از زیر دریای سیاه به آلمان منتقل می شود. به گفته وزیر خارجه عمان، با تکمیل شدن خط لوله عمان به هند، گاز ایران و حتی قطر و کشورهای آسیای میانه به هند منتقل می شود.

تایمز هند در ادامه این گزارش می نویسد: سلمان خورشید این طرح را با " محمد جواد ظریف " وزیر امور خارجه ایران که چند روز قبل به هند سفر کرده بود در میان گذاشت و گویا طرف ایرانی بعد از متوقف شدن طرح خط لوله صلح(ایران - پاکستان - هند) از احداثخط لوله در زیر دریا استقبال کرده است.

بر اساس این گزارش، تامین امنیت خط لوله ها یکی از حساسیت های اصلی هند است که در تصمیم گیری دهلی در خصوص خط لوله صلح نیز تاثیر گذار بود از همین رو با توجه به برنامه آمریکا برای خروج از افغانستان، دیگر خط لوله تاپی که قرار بود گاز ترکمنستان را از طریق افغانستان و پاکستان به هند منتقل کند، جذابیت خود را برای دهلی از دست داده است از همین رو احداثخط لوله در بستر دریا می تواند جایگزین خط لوله تاپی شود.

بر اساس این گزارش، عمان معتمدترین شریک هند در میان کشورهای عرب حوزه خلیج فارس محسوب می شود و علاوه بر آن، مسقط با تهران نیز روابط گسترده ای دارد و همین امر می تواند تاثیری مثبت در احداثاین خط لوله داشته باشد.

تایمز هند در پایان می نویسد : گویا ایران با احداث این خط لوله استقبال کرده و ظریف در گفتگوهای خود با طرف هندی به این نکته نیز اشاره کرده که ایران در حال مذاکره با ترکمنستان برای احداث خط لوله ای جهت انتقال گاز این کشور از آسیای میانه به جمهوری اسلامی و سپس انتقال آن به سایر نقاط جهان است.