به گزارش افکارنیوز، این اغتشاشات بین کارگران خارجی ناقض قانون کار روی داد.
سایت عربستانی " الوئام " نیز گزارش داد، این حوادثاز عصر یکشنبه در مرکز " الشمیسی " در جاده مکه – جده آغاز شد، و این کارگران تابعیت اتیوپیایی و یمنی دارند.
بر اساس برخی گزارشها، شماری در جریان اغتشاشات مجروح شدند و برخی منابع نیز از مرگ یکی از کارگران خبر دادند.