به گزارشافکارنیوز،پرس تی‌وی اظهار کرد: روز به روز بر تعداد طرفداران تحریم اسرائیل در کشورهای اروپایی افزوده می‌شود.

روز گذشته نیز یک انجمن مهم نروژی اعلام کرد باید پویشی بین‌المللی علیه اسرائیل به راه بیفتد و باید از این جریان حمایت کرد.

جنبش موسوم به مردان و زنان مسیحی جوان در نروژ می‌گویند: تحریم‌ها علیه اسرائیل باید ادامه پیدا کند تا اینکه تل آویو از سیاست‌های تجاوزگرانه‌اش علیه فلسطینی‌ها دست بکشد.

طرفداران این طرح در نروژ می‌گویند باید براسرائیلفشار وارد کرد تا به قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد عمل کند و به اشغال سرزمین‌های فلسطینی پایان بدهد.

انتقادهای شدیدی از اسرائیل به علت پروژه شهرک سازی‌هایش به عمل آمده است.

هفته گذشته نیز صندوق بازنشستگی و مستمری بگیری در لوکزامبورگ اعلام کرد: بانک‌های بزرگ اسرائیلی را به علت مشارکت در اجرای پروژه‌های شهرک‌سازی‌های اسرائیلی در سرزمین‌های فلسطینی تحریم می‌کند.

دو موسسه بزرگ مالی اروپا نیز تعامل مالی باشرکت‌های اسرائیلی را تحریم کردهاند که در فعالیتهای مرتبط با شهرکسازیهای اسرائیلی مشارکت دارند