به گزارشافکارنیوز،مجمع مردمی دفاع از اردن و فلسطین در بیانیه خود اعلام کرد که این تظاهرات جمعه آینده در شهر " اربد " در شمال اردن برگزار خواهد شد تا شرکت کنندگان در آن بر مخالفت خود با طرح سازش جان کری و محکوم کردن سیاست رژیم صهیونیستی برای از بین بردن مسأله فلسطین تاکید کنند.

برگزار کنندگان این تظاهرات گفتند: قرار بود این تظاهرات در شهر امان پایتخت اردن برگزار شود اما تصمیم گرفته شد که به شهر اربد منتقل شود و تظاهرات با حضور طیف های مختلف سیاسی و جنبش های مردمی بعد از برگزاری نمازجمعه به سمت مسجد هاشمی این شهر برگزار خواهد شد.

در این تظاهرات همچنین شماری از شخصیت های ملی، عشایر و مسئولان احزاب و جمعیت های سیاسی شرکت خواهند کرد.

این تظاهرات با هدف تلاش برای صیانت از هویت مقاومتی اردن و فلسطین در برابر رژیم صهیونیستی برگزار می شود.

مخالفت با هرگونه عادی سازی روابط با رژیم صهیونیستی و تاکید برحق بازگشت آوارگان فلسطینی به سرزمین خویش به عنوان یک حق غیر قابل مذاکره، از دیگر اهداف برگزاری تظاهرات است.

مجمع مردمی دفاع از اردن و فلسطین به تازگی به وجود آمده است و متشکل از تشکل های ملی و سیاسی مختلف است.

هدف این مجمع، دفاع از اردن و فلسطین در برابر رژیم صهیونیستی و مخالفت با طرح سازش جان کری است زیرا اردن جزئی جدا نشدنی از امت عربی و اسلامی است که سرنوشت آنها به یکدیگر پیوند خورده است.

این مجمع معتقد است که مقاومت حق مشروع و تنها راه بازپس گیری فلسطین از دریای مدیترانه گرفته تا رود اردن است و مقاومت تنها راه عدم اعطای هرگونه مشروعیت به هر طرفی است که می خواهد به نمایندگی از ملت فلسطین و امت عربی و اسلامی هرگونه طرحی را امضا کند که قضیه فلسطین را از بین می برد.

مجمع مردمی دفاع از اردن و فلسطین تاکید دارد که زندگی شرافتمندانه و بهره مندی کامل از حقوق مدنی در کشور اردن برای برادران فلسطینی آنها یک حق انسانی با توجه به اصول و مبانی عقیدتی مشترک و برادری بین عربها است.