به گزارشافکارنیوز،ساکنین شهرستان آزلتون در ایالت پنسیلوانیا و برخی از شهرهای ایالت تگزاس سالهاست که نسبت به قوانین اجرا شده برای نقل و انتقال خانه های اجاره ای و جریمه های پرداختی ثبت نشده ی خود معترض هستند.

سختی این قوانین برای برخی از مهاجران در این ایالت ها به گونه ای است که اگر از طبقه ای به طبقه ی دیگر نقل مکان کنند، می بایست آن را در شهرداری ثبت کنند و هزینه ای را مضاف بر اجاره بها بپردازند.

این شهروندان اگرچه دارای گرین کارت(که نشانگر اقامت دائم قانونی در ایالت متحده است) هستند و طبق قانون به عنوان یک شهروند آمریکایی با آنان باید برخورد شود، اما سالهاست که مورد تحقیر دولتمردان آمریکایی قرار گرفته و ضوابط سختی را برای آنها ایجاد کرده اند. این مهاجران، از مشکلات زیادی در زمینه های کار، هزینه بالای تحصیل در مدارس و دانشگاهها و محدودیت استفاده از مزایای شهروندی و زندگی عادی رنج می برند.

عمر جدوات، وکیل پروژه حقوق مهاجرت انجمن مهاجران آمریکایی می گوید: " از زمانی که ما بر روی این پروژه کار کرده ایم به تناقضات زیادی از سوی مسئولان و مهاجران ایالت ها و شهرهای مختلف جنوبی این کشور دست یافته ایم. آنچه که مشهود است آن است که بسیاری از مهاجران ساکن در ایالت ها و شهرهای مختلف آمریکا به دنبال راه هایی برای ادغام مهاجران ایالت های مختلف هستند تا بتوانند به راحتی در بین ایالت های مختلف تردد کنند اما آنچه که دولت فدرال آمریکا می خواهد حذف بیشتر مزایای آنها و در صورت امکان، برچسب جنایتکار زدن به آنهاست ".

برخی از شهروندان معتقدند که مسبب اصلی مشکلات به وجود آمده برای این شهروندان، نقص قوانین مصوب مجلس سنا و فدرال آمریکاست که به دلیل اختلاف عمیق بین دو حزب دموکرات و جمهوری خواه بر روی این موضوع، هیچ گاه مشکل این شهروندان آمریکایی حل نخواهد شد.

پیش از این، آلاباما و چند ایالت جنوبی دیگر هم دادخواستی تنظیم و به دادگاه عالی ایالات متحده تقدیم کرده بودند. این دادخواست، خواستار لغو حکم دادگاه تجدیدنظر قوانین مهاجرت بود. براساس دادخواست مذکور، عادی شدن شرایط زندگی و نقل و انتقال مهاجران نباید جرم محسوب شود در حالی که دادگاه تجدیدنظر، قانون مهاجرت از آلاباما و برخی از ایالت های جنوبی آمریکا به ایالت های دیگر و هر گونه معاشرت، حمل و نقل و پناه دادن به دیگر مهاجران قانونی و غیرقانونی را جرم تلقی می کند.