به گزارشافکارنیوز،گروهی از هنرمندان به هدف ایجاد لحظاتی شاد برای کودکان آواره سوری به یکی از اردوگاه ها رفتند.

ساکنان این اردوگاه ها که به دلیل اقدامات جنایتکارانه گروه های مسلح و تروریستی مجبور به ترک خانه و سرزمین خود شده اند، از کمترین امکانات برای زندگی بی بهره هستند. این درحالی است که حمایتهای مالی، تسلیحاتی و لجستیکی از گروه های مسلح و تروریستی در سوریه طی ۳ سال گذشته همچنان ادامه دارد.