به گزارشافکارنیوز،خبرگزاری فرانسه، صبح چهارشنبه پنج خودرو در مناطق مختلف بغداد منفجر شد و بر اساس اعلام منابع عراقی، بیشتر مناطقی که این خودروها در آن منفجر شده اند، شیعه نشین هستند.

خبرگزاری فرانسه افزود: این پنج خودرو در محله های ˈالشعبˈ(شمال بغداد) ˈالزعفرانیةˈ(جنوب بغداد)، اطراف دانشگاه فناوری(مرکز بغداد) شهرک ˈصدرˈ(شرق بغداد) و ˈتوقفگاه امانةˈ(مرکز بغداد) منفجر شده اند.

تاکنون هیچ گروهی مسوولیت انفجارهای امروز بغداد را بر عهده نگرفته است.