به گزارشافکارنیوز،تحقیقات موسسه جمعیت شناسی دانشگاه اندونزی نشان می دهد که بیش از ۴۶ درصد از جمعیت این کشور سیگاری هستند.

یافته های این تحقیق که خبرگزاری رسمی اندونزی(آنتارا) روز چهارشنبه منتشر کرد نشان می دهد که جمعیت مصرف کنندگان سیگار در اندونزی در سال ۲۰۱۳ در مقایسه با سال قبل از آن ۳۵ درصد افزایش داشته است.

نتایج این تحقیقات همچنین نشان می دهد که مرگ ومیر ناشی از استعمال سیگار در سال ۲۰۱۰ در اندونزی به رقم ۱۹۰ هزار و ۲۶۰ نفر رسید که این تعداد ۱۲ ممیز هفت درصد از کل آمار مرگ ومیر اندونزی را به خود اختصاص می دهد.

اندونزی با ۲۴۰ میلیون نفر جمعیت چهارمین کشور پرجمعیت دنیا و همچنین پرجمعیت ترین کشور حوزه جنوب شرق آسیا است.

اندونزی با میانگین امید به زندگی ۷۲ سال از ۱۹۳ کشور در رده ۱۱۷ کشورهای جهان قرار دارد.

یک خبر سال گذشته در سطح جهان منتشر شد که نشان می داد یک کودک هشت ساله اندونزیایی از منطقه سوکابومی در جزیره جاوا روزانه ۴۰ نخ سیگار دود می کرد و از چهار سالگی دخانیات استفاده کرده است.