به گزارشافکارنیوز،شهردار لندن خانواده‌های مسلمان را تهدید کرد که فرزندانشان را از دستشان خواهند گرفت.

«بوریس جانسون» شهردار محافظه‌کار لندن در مقاله‌‌ای که به قلم او در روزنامه دیلی تلگراف لندن منتشر شد خانواده‌های مسلمان این شهر را تهدید کرد که برای درامان ماندن فرزندان این خانواده‌ها از عملیات تروریستی در صورت لزوم فرزندانشان را از دست آنها خواهد گرفت.

وی در این مقاله نوشته است؛ برای این‌که در مقابل «قاتل بالقوه و عضو تیم خودکشی» بودن فرزندان مسلمان را بگیرد امکان دارد آنان را به عنوان کودکانی که در معرض خطر قرار دارند قلمداد کرده و با استفاده از اختیارات قانونی دست به این اقدام بزند.

شهردار لندن مینویسد: بسیاری از افراد میدانند که فرزندان مسلمانان از سوی واعظان رادیکال به سوی اعمال افراطی سوق داده میشوند؛ اما افراد بسیاری کمی هستند که اطلاع داشته باشند که این کودکان از سوی خانوادههایشان نیز میتوانند دست به اقدامات خطرناک بزنند.