به گزارش خبرگزاري فرانسه از واشنگتن،اوباما دراين اقدام لئون پانتا را به عنوان وزير جديد دفاع و ديويد پترائوس را براي رياست جديد سازمان سيا معرفي كرد.
پانتا پیشتر رییس سیا و پترائوس قبلا فرمانده نیروهای بین المللی در افغانستان بود.
اوباما ابتدا گفته بود در نظر دارد پانتا و پترائوس را در ۲۸ آوریل چند روز قبل از اینکه کماندوهای آمریکایی وارد پاکستان شده و اسامه بن لادن رهبر القاعده را بکشند، معرفی کند.
مجلس سنای آمریکا باید انتخاب این دو را در سمت هایشان تایید کند ولی به نظر نمی رسد در این راه مخالفت جدی صورت بگیرد.