به گزارش افکارنیوز، آرسنی یاتسنیوک، نخست وزیر اوکراین گفته هیچ‌کس در دنیای متمدن نتایج همه‌پرسی شبه جزیره کریمه برای پیوستن این منطقه به روسیه را به رسمیت نخواهد شناخت.

طبق گزارش رویترز، نخست وزیر اوکراین همچنین گفت اوکراین آمادگی خود برای مذاکره با روسیه را اعلام کرده است. وی خواستار مکالمه تلفنی با نخست وزیر روسیه شد.

یاتسنیوک اضافه کرد روسیه باید تمامی نیروهایش را از منطقه خارج کند، به تعهدات بینالمللیاش پایبند بماند و حمایت از جداییطلبان را متوقف کند.