ویکتوریا نولند Victoria Nuland مشاور امنیت ملی دیک چنی معاون رئیس جمهوری سابق و سفیر آمریکا در ناتو در سال های دو هزار و پنج تا دو هزار و هشت میلادی این سمت را پس از استعفای کراولی به عهده می گیرد.

وی همچنین از فوریه سال دو هزار و ده میلادی فرستاده ویژه نیروهای مسلح متعارف در اروپا بود. پی جی کراولی سخنگوی سابق وزارت امور خارجه آمریکا پس از انتقاد از برخورد پنتاگون با یک نظامی امریکایی که به افشای اسناد محرمانه منتشر شده در پایگاه اینترنتی ویکیلیکس متهم شده بود از سمتش استعفا کرد.

باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا نیز در واکنش به این جریانات اعلام کرد پنتاگون به وی اطمینان داده که با برادلی منینگ نظامی بیست و سه ساله پیش از برگزاری محاکمه بدرفتاری نشده است. به گزارش خبرگزاری رویتر از واشنگتن، منینگ به افشای اطلاعات محرمانه به هنگام تصدی سمت تحلیلگر اطلاعاتی در عراق متهم شد.