پس از تصویب قانون ممنوعیت پوشش کامل صورت در پارلمان، بلژیک به زودی به دومین کشور اروپایی تبدیل میشود که برقع و روبنده را در اماکن عمومی ممنوع میکند.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، درحالی که سنای بلژیک هفته گذشته به اتفاق آرا مصوبات مجلس ماه گذشته عوام را تصویب کرد انتظار می رود قانون منع برقع در بلژیک به زودی به مراحل نهایی خود برسد.
این قانون ۱۰ روز پس از آن که در دفتر رسمی بلژیک ثبت شود اعمال خواهد شد و ثبت آن نیز حدود یک ماه دیگر انجام می شود.
فرانسه نخستین کشوری بود که برقع را ممنوع کرد و این ممنوعیت از ۱۱ آوریل امسال(۲۲ فروردین ماه) اعمال شد.
پیش نویس این قانون در بلژیک از سوی " دنیل بکلن " تهیه شده و براساس آن تمام پوششهایی که صورت را پنهان می کنند ممنوع شده است.
بلن در این رابطه در گفتگویی با خبرگزاری فرانسه مدعی شده است که اگر ما خواهان داشتن یک جامعه آزاد هستیم، نمایان بودن صورت افراد در آن ضروری است. انسانیت از چهره افراد نشأت می گیرد.
قانونگذاران بلژیک اولین بار در آوریل ۲۰۱۰ به این قانون رأی دادند اما دوماه پس از آن دولت بلژیک سقوط کرد.
در این کشور تنها چند صد نفر از روبنده یا برقع استفاده می کند و این آمار نشان دهنده این است که ممنوعیت این نوع پوشش برای این افراد بسیار معدود تنها با هدف محدود کردن آزادیهای فردی به ویژه دررابطه با مسلمانان صورت می گیرد.