به گزارش افکاربه نقل از شبکه العالم و به نوشته روزنامه "الرياض"، اقدام نيروهاي هيات امر به معروف و نهي از منکر (پليس ديني عربستان) در ورود به نمايشگاه بين المللي سفر در رياض (درسال ۲۰۱۱) و اعتراض به نوع پوشش يک خانم مدل لباس به علت وجود "خط قرمز" در لباس وي، منجر شد که هيات گردشگري آلمان اين نمايشگاه را ترک کند.

به نوشته الریاض، برخی نیروهای امر به معروف و نهی از منکر عربستان از این خانم مدل آلمانی که مسلمان و جز هیات گردشگری آلمان بود، خواستند لباس خود را به علت وجود خط قرمز در آن تغییر دهد و نیز از وی خواستند که با بازدیدکنندگان از نمایشگاه صحبت نکند.

براساس این گزارش، نیروهای امر به معروف و نهی از منکر عربستان این خانم آلمانی را تا بیرون از نمایشگاه و تا زمان سوار شدن بر ماشین تعقیب کردند و این خانم آلمانی که برای اولین بار به عربستان سفر کرده بود، از این رفتار عجیب نیروهای امر به معروف و نهی از منکر عربستان وحشت زده شده بود.

" انتیه رودینگ " مدیر منطقه ای فروش و بازاریابی در دفتر ملی گردشگری آلمان در منطقه خلیج فارس به روزنامه الریاض گفت: ما به علت این رفتار عجیب و این نوع برخورد نیروهای غریبه که به شکلی وحشت آور وارد نمایشگاه شدند، مشارکت خود درنمایشگاه را به حال تعویق درآوردیم.

وی افزود: از نظر ما، این افراد نماینده همه مردم عربستان نیستند؛ چرا که افراد زیادی ازجمله مردان بسیاری از غرفه ما در نمایشگاه بازدید کردند و با مهربانی و اخلاق پسندیده با ما رفتار کردند و من با توجه به تجربه فعالیت در دبی با این رفتار خوب آشنایی داشتم.

وی ادامه داد: بعد از اتفاقی که برای ما و همکارمان که مسلمان بود، روی داد و با توجه به این که ما به همه عادات عربستانی ها در پوشش لبنان و سربند پایبند بودیم، تصمیم داریم که از این پس درهیچ مراسم یا مناسبتی دراین کشور شرکت نکنیم.

گفتنی است رفتار ماموران پلیس دینی عربستان که از دستورات وهابیت پیروی می‌کند بسیار خشونت‌آمیز و وحشتناک است و بسیاری از مردم این کشور خود نیز از دست این مامورین شاکی هستند. به باور این ماموران هر آنچه که مردم انجام می‌دهند بر خلاف نظرات این جماعت باشد؛ رنگ حرام بودن به خود دارد و سزاوار بدترین برخوردها است.

اخیراً در رانندگی زنان در عربستان نیز به معضلی برای مردم به خصوص زنان تبدیل شده است. قوانین جاهلی که هنوز بر ساختار سیاسی عربستان حاکم است، زنان را به شدت محدود کرده است.