رئیس سابق جمهوری مصر اعتراف کرد که از کشتار مردم طی انقلاب اخیر این کشور خبر داشته است.
به گزارش ایسنا، فرید الدیب، وکیل حسنی مبارک رئیس سابق جمهوری مصر، اعلام کرد که مبارک صادر کردن دستور تیراندازی به سوی تظاهرکنندگان طی روزهای انقلاب ۲۵ ژانویه در این کشور را رد کرده است.
به گفته الدیب، مبارک در پاسخ به سوال مدعی العموم مبنی بر اینکه از تیراندازی به سوی تظاهرکنندگان خبر داشته یا نه؟ اظهار کرد: گزارش‌هایی دریافت کردم مبنی بر اینکه یک یا دو تن کشته شده‌اند، اما چگونگی کشته شدن و قاتلشان مشخص نبود.
رئیس سابق جمهوری مصر همچنین در پاسخ به سوالی در مورد حوادث۲۸ ژانویه که آن را جمعه خشم نامیدند، تصریح کرد: حبیب العادلی، وزیر اسبق کشور، به من اعلام کرد که تعداد زیادی از مردم در حال ورود به میدان التحریر هستند و نیروهای پلیس نمی‌توانند با آنها رو به رو شوند، همچنین به صورت منظم به مراکز پلیس حمله می‌شود و این نیروها در برقراری امنیت ناتوان هستند. با توجه به تمامی این اتفاقات، دستور منع آمد و شد و کمک گرفتن از نیروهای مسلح جهت محافظت از امنیت را صادر کردم.
مبارک همچنین صادر کردن هر گونه دستوری مبنی بر تیراندازی به سوی مردم و تجهیز نیروهای مسلح به اسلحه گرم را رد کرد.
از سوی دیگر، یک مسئول قضایی مصر درباره‌ اظهارات مبارک تصریح کرد: آگاهی او نسبت به کشته شدن تعدادی از تظاهرکنندگان و صادر نکردن دستور توقف فوری تیراندازی باعثمی‌شود که وی به اتهام قتل عمد محاکمه شود، چرا که وی به عنوان رئیس جمهوری و رئیس شورای عالی پلیس، باید دستور عدم تیراندازی را صادر می‌کرد که این کار را نکرد.
از سوی دیگر، یک مسئول امنیتی مصر اعلام کرد که مبارک طی چند ساعت آینده به زندان طره منتقل خواهد شد تا به اتهام کشتن تظاهرکنندگان و هدر دادن اموال عمومی به همراه پسرانش علاء و جمال در دادگاه جنایی مصر حاضر شوند.