محمود العزانی در گفتگو با شبکه تلویزیونی بی.بی.سی.عربی درباره موضع عربستان سعودی درباره تحولات یمن گفت: در خصوص موضع عربستان سعودی درقبال تحولات یمن و حمایت آن از علی عبدالله صالح شک و تردیدهایی وجود داشت.

یکی از این پرسش ها این بود که چرا عربستان موضع شفافی درباره یمن اتخاذ نمی کند و درحال دادن امتیاز به صالح است و در این خصوص برای تعدیل و اصلاح طرح شورای همکاری تلاش می کند. وی گفت: هدف عربستان از چنین موضعگیری این بود که برای طولانی کردن بحران در یمن و نگه داشتن صالح در قدرت تلاش می کرد تا بتواند در تحولات آینده نقش ایفا کند. وی در خصوص تحولات یمن و حمله هوایی به مراکز مسکونی گفت: به نظر می رسد وضع یمن در حالت خطرناکی است.

شرایط و تحولات کنونی در یمن بیانگر ناامیدی و سردرگمی رژیم در آخرین لحظات عمرش است؛ از این رو برای بدتر کردن وضع تلاش می کند. وی گفت: اوضاع یمن هم اکنون طوری است که ناظران نمی توانند یا به دشواری می توانند تشخیص دهند که اوضاع تحت کنترل است یا ناشی از سردرگمی رژیم در آخرین لحظات عمرش است. محمود العزانی در ادامه درباره اقدامات لازم برای برکنار کردن علی عبدالله صالح از قدرت گفت: انقلاب کاملا مسیر مسالمت آمیزی طی کرد.

پیام انقلاب کاملا واضح بود.

در چنین شرایطی معمولا هر رژیمی که برای خود احترام قائل باشد و خواست و اراده مردم را محترم بشمارد، باید کناره گیری کند.

همچنین در سطح منطقه ای و بین المللی درخواست ها اگر چه دیرهنگام بود، اما همگی خواستار کناره گیری علی عبدالله صالح بودند و اخیرا حوادثنظامی روی داد که بسیار خطرناک بود، اما هیچ نتیجه ای در متقاعد شدن عبدالله صالح برای کناره گیری نداشته است. وی گفت: تا چند روز پیش در عرصه بین المللی و منطقه ای تضمین هایی به صالح داده شده می شد، مبنی بر اینکه به لحاظ قضایی تحت تعقیب قرار نخواهد گرفت، اما او مخالفت کرد و امروز چنین تضمین هایی وجود ندارد و فکر نمی کنم که کسی جرات داشته باشد درخصوص چنین تضمین هایی سخن بگوید.

به نظر می رسد صالح با از دست دادن فرصت ها، بزرگ ترین بازنده خواهد بود.

امروز هیچ دولتی از او حمایت نمی کند.