"نیكلا ساركوزی" در كنفرانس خبری نشست گروه G۸ در دوویل فرانسه گفت: ۲۰ میلیارد دلار از طریق بانك های چند ملیتی برای كمك به مصر و تونس تامین می شود و ما صندوق بین المللی پول را از این بانك ها مستثنی كرده ایم.

به گزارش برنا به نقل از خبرگزاری فرانسه، در آخرین روز نشست این گروه، دولت فرانسه وعده داد که ۱۰ میلیارد دلار دیگر نیز از سوی نهادهای بین المللی پول در چارچوب حمایت دو طرفه به دو کشور مصر و تونس کمک می شود.

این در حالی است که ۱۰ میلیارد دلار دیگر نیز از سوی کشورهای حوزه خلیج فارس یعنی عربستان سعودی، قطر و کویت تعهد شد.

از سوی دیگر، كشورهای عضو گروه G۸ متعهد شدند تا به منظور كمك به برخی كشورهای عربی كه در آنها انقلاب صورت گرفته است، مبلغ ۱۰ میلیارد دلار كمك مالی كنند و در مجموع چهل میلیارد دلار به این دو كشور كمك خواهد شد.