پس از بازگشایی این گذرگاه از سوی مقامات مصر، یک اتوبوس حامل حدود پانزده مسافر از نوار غزه از این گذرگاه عبور کرد و وارد خاک مصر شد.
به گزارش خبرگزاری فرانسه از رفح، دو آمبولانس حامل دو بیمار نیز از این گذرگاه گذشت تا وارد مصر شود.
نبیل العربی وزیر امور خارجه مصر اواخر آوریل از بازگشایی گذرگاه رفح به طور دائمی خبر داد و خاطر نشان کرد قرار است این کار به کاستن از محاصره نوار غزه از سوی اسرائیل کمک کند.