به گزارش ايسنا، در حالي كه سيلويو برلوسكني، نخست وزير ايتاليا تلاش كرد در حاشيه نشست گروه هشت باراك اوباما، رئيس جمهوري آمريكا را تحت تاثير نگرانيهاي خود به دليل مسائل داخلي كشورش قرار دهد، باراك اوباما با خونسردي و بيرغبتي به وي واكنش نشان داد.

به گزارش پایگاه اینترنتی دی ولت آلمان‌، این مساله اکنون به دستاویزی برای مسخره کردن برلوسکنی از سوی روزنامه‌های ایتالیا تبدیل شده است.

رسانه‌های ایتالیا در اخباری تمسخر آمیز در مورد عملکرد برلوسکنی نوشتند: برلوسکنی به جای تمرکز و پرداختن به مسائل بین‌المللی همچون حل بحران لیبی برای حل مسائل شخصی خودش نزد اوباما رفت و بعد از آن که روی شانه‌ی وی کوبید گفت: ‌۳۱ بار در دادگاه حاضر شدم و هر ۳۱ بار تبرئه شدم.

وی در این صحبت چند دقیقه‌ای تلاش کرد که اوباما را متوجه دیکتاتوری چپ‌ها در کشورش کند که با خونسردی و کم توجهی اوباما روبرو شد.

پیر لوایگی برسانی، رئیس حزب مخالف ایتالیا در اظهاراتی تمسخر آمیز نسبت به این اقدام برلوسکنی در یکی از نشست‌های بین‌المللی گفت: ‌ نمی‌دانم شاید برلوسکنی از اوباما خواستار مداخله ناتو علیه قضات ایتالیایی شده است.

به گزارش دی ولت این اولین لغزش برلوسکنی از آداب رفتارعمومی نبوده است.