به گزارش جوان آنلاین در پی اعمال فشار حکومت عراق در خصوص تخلیه پادگان اشرف ، و سرگردانی عناصر گروهک نفاق برخی اخبار از فرار تعداد حدود ۵۰ نفر از عناصر نفاق از اردوگاه اشرف دارد.

گفته می شود گروهک مذکور جهت حضور آنان در کردستان عراق ، اقدام به صدور کارت تردد برای آنها نموده و قصد دارد از آنها جهت خرابکاری در کشور استفاده نماید.