به گزارشافکارنیوز،روزنامه الیوم السابع: " تمام سلام " روز شنبه پس از رای اعتماد پارلمان لبنان به دولت وی در سخنانی تاکید کرد: حزب الله مانند تمامی گروه های سیاسی مطالباتی در مورد تجدیدنظر در اقداماتی که در گذشته رخ داده، دارد به طوریکه که اوضاع به خدمت رسانی به شهروندان لبنانی و خواسته هایشان منجر شود.

وی در ادامه با بیان اینکه مطلوب این است که تمامی گروه های سیاسی لبنان به بازنگری بنیادینی در سیاست های خود بپردازند تاکید کرد: حزب الله قدرتمندترین گروه سیاسی در داخل لبنان است.

نخست وزیر لبنان در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه ورود نیروهای ارتش لبنان به منطقه عرسال اقدام میدانی موفقیت آمیزی و متمایزی بود گفت: آنچه که در طرابلس در جریان است بسیار خطرناک بوده و جنگ های داخلی در سال ۱۹۷۵ را به یاد من می آورد.

"تمام سلام" همچنین تمدید دوران ریاست جمهوری "میشل سلیمان" را بعید ندانست.